Utvecklingssamtalet

Kanske förknippar du ordet utvecklingssamtal med arbete?

Prova att omdefiniera det och gör ett utvecklingssamtal över ditt liv, gärna tillsammans med en vän. Ni kan ta en punkt i taget och därefter skifta eller så fokuserar ni först på den ena, sedan på den andra. Avsätt lika mycket tid åt er båda. Det går också att ha ett utvecklingssamtal med sig själv, om du föredrar det.

Börja med att blicka tillbaka – vad har hänt på det personliga planet under det gångna året? Är det något som berört dig starkt känslomässigt? Fundera på vad det betyder för dig. Berätta för din vän och låt gärna henne/honom komma med frågor, men undvik att värdera varandras upplevelser eller sammanfatta dem. Håll en nyfiken och öppen attityd.

Titta därefter på var du står just nu. Vad fungerar väl och vad är det som skaver? Beskriv ditt liv just nu när det gäller ditt fysiska, psykiska och andliga tillstånd.

Fortsätt utvecklingssamtalet med att titta framåt. Vad är det som lockar och drar? Vilka steg kan du ta nu för att röra dig åt det hållet? Vilka förändringar behövs för att du ska må bättre? Kan du ta ett litet steg i en ny riktning?

Avsluta med att tacka dig själv för att du gör det bästa du kan för att ta hand om dig själv fysiskt, psykiskt och andligt – efter den förmåga du har just nu.

Varma hälsningar

Mette och Eva