Stressa Ner

Lustfylld läsning om hur man lär sig hantera sin egen stress. Också små förändringar i vardagen kan leda till stora förbättringar. Det går att komma till rätta med en hög stressnivå.

På ett enkelt och lustfyllt sätt beskriver författarna hur man kan ta kontroll över sin tillvaro och minska stressen både i arbetslivet och på fritiden. Det handlar om allt från attityder och kost, till sex och motion. Läsaren väljer själv hur hon ska gå till väga, men uppmanas att inte vänta – det är tid att stressa ner.

Med boken följer en cd-skiva med en avspänningsövning.

Bok som ger konkreta tips på hur du stressar ner

Stressa Ner innehåller:

1. Detta är stress

2. Vardagen är livet

3. Vila och eftertanke

4. Lust som läkning

5. Mat som källa till njutning

6. Kroppens behov av rörelse

7. Konflikt och samförstånd

8. Konsten att säga nej

9. Att fastna i beroende

10. Övningar (andningsövning, avslappning, solhälsning, meditationsövning)

11. Lista på nyttiga ämnen och i vilken mat de finns.

Pris 264 kr (inkl cd med en avspänningsövning) +porto.

Läs också våra andra böcker: Matovanor och Tonårsboken. Vi har också en cd med fler avspänningsövningar.