Konsten att delegera

Om jag inte själv gör det så blir ingenting gjort. Känner du igen dig i de orden? Är du en person som oombedd tar på dig ansvar både på jobbet och hemma? Då belastar du dig själv med en massa onödig stress.

Många av oss tar utan att reflektera på oss ansvar för olika sysslor och arbetsuppgifter. Efter en tid kan du känna att du drunknar i ansvar och börjar se dig om efter någon som bär skulden.

Det kan till exempel handla om att du har tagit på dig ansvaret för att det är ordning och reda. När det blir för rörigt blir du irriterad, men också om någon annan röjer upp och fixar på ett annat sätt än du brukar göra. Det handlar alltså inte i första hand om vem som utför uppgiften, utan att du tagit på dig ansvaret för att det ska vara ordning (på ditt sätt).

Att gå omkring och ha ansvar för en massa saker (kaffekokning, släktens födelsedagar, städning, soptömning, hålla tider och så vidare) är mycket stressande, för det mesta är själva ansvaret mer stressande än att utföra de där sakerna.

En variant på outtalat ansvar är att vara igångsättare, den person som kommer med idéer och föreslår aktiviteter, någon som ser till att det händer saker. Kanske står du med din snabbhet och påhittighet i vägen för någon med långsammare tempo? Prova att ta ett steg tillbaka och se vad som händer. Ha tålamod – förändring måste få lov att ta tid, lika mycket för andra som för dig.  När du taggar ner får någon annan möjlighet att ta plats och utvecklas. Och du? Ja, då får du tid att göra något annat. Fundera en stund på om tid måste fyllas med aktivitet.

Att få syn på sitt beteende är första steget till sänkt stressnivå. Att delegera ansvaret är nästa steg. Börja med ett ansvarsområde och lägg över det på någon annan. Om du är förälder kan det vara ett barn som får en uppgift, på jobbet en kollega och i en parrelation din partner. Släpp sedan ansvaret helt – det vill säga låt den här personen utföra uppgiften på sitt eget sätt, utan att du lägger dig i resultatet eller ”fixar” det sista.

Kom ihåg – det är att släppa ansvaret som nyckeln till sänkt stresspåslag!

Varma hälsningar

Mette och Eva

Texten är ett utdrag ur e-boken Tankar om Stress. Den ingår i en serie om fyra e-böcker, de övriga är: Tankar om Självkänsla, Tankar om Stillhet och Tankar om Naturlig Läkning. De kostar 40 kr/st på Adlibris och kan läsas i smartphonen, på Ipaden eller i datorn. http://www.adlibris.com/se/sok?q=robild+tankar+om